triankhachhang0789570402@gmail.com

5/recent posts/slider


100 câu hỏi thi quốc tịch mỹ mp3 mới nhất 2019

100 câu hỏi đáp tiếng anh học thi quốc tịch Mỹ - Sau khi điền mẫu N-400 để tham gia kì thi quốc tịch Mỹ, có nhiều phần thi trong đó phần trả lời 100 câu hỏi tiếng anh.

Đây là bài kiểm tra miệng, một viên chức của USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) sẽ hỏi bạn 10 câu hỏi trong số 100 câu hỏi.

Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi bằng tiếng Anh và phải trả lời bằng tiếng Anh. Bạn cần phải trả lời ít nhất 6 câu hỏi một cách chính xác để vượt qua phần Công dân cho trắc nghiệm nhập tịch.

100 câu hỏi thi quốc tịch mỹ mp3 nguyên gốc từ sở di trú Hoa Kỳ: https://www.uscis.gov/citizenship/educators/educational-products/100-civics-questions-and-answers-mp3-audio-english-version

100 câu hỏi thi quốc tịch mỹ - việt anh mp3 (Học qua video với từ khóa)Labels
Share This
Không có nhận xét nào:

404

We Are Sorry, Page Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found.

Home